Juridische kennisgeving

1. Gegevens

In overeenstemming met artikel 10 van wet 34/2002, van 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, worden de identificerende gegevens van de entiteit hieronder uiteengezet.

  • Sociale naam: MARIA VICTORIA LOPEZ ANTUNEZ
  • CIF/NIF: 74907954J
  • Bedrijfsadres: N-340, K.M. 75.5, 11380, TARIFA (CÁDIZ)
  • E-mailadres:INFO@SUBCIELOKITESCHOOL.CO
  • Telefoon: 657522408

2. Intellectueel eigendom

Informatie en inhoud; Naast grafische ontwerpen, de beelden, de Foto’s verzameld in WWW.SUBCIELOKITESCHOOLTARIFA.COM worden beschermd door de Spaanse wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van de sociale naam van de entiteit en de reproductie en/of publicatie, geheel of gedeeltelijk van de website, noch van de computer behandeling, de verspreiding ervan, de wijziging, de transformatie of de decompilatie, of andere rechten die wettelijk worden erkend door de eigenaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hetzelfde, is niet toegestaan.

De gebruiker mag uitsluitend en uitsluitend het materiaal dat op deze website voorkomt voor persoonlijk en particulier gebruik gebruiken, het gebruik ervan voor commerciële doeleinden verbieden of illegale activiteiten verrichten. Alle rechten ontleend aan intellectueel eigendom zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan MARIA VICTORIA LOPEZ ANTUNEZ.EZ.

MARIA VICTORIA LOPEZ ANTUNEZ, zal ervoor zorgen dat de bovenstaande voorwaarden worden nageleefd, evenals het juiste gebruik van de inhoud die op haar websites wordt gepresenteerd, waarbij alle civiele en criminele acties worden uitgeoefend die in het geval van inbreuk of schending van deze rechten door de gebruiker.